Call us on   +91 6235 111 666

ആധുനിക രോഗനിർണയ നടപടിക്രമങ്ങളും പുരാതന ആയുർവേദ ശാസ്ത്രവും ഇവ രണ്ടും കൂടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആയുർവാലി ഹോസ്പിറ്റൽ.

ആധുനിക രോഗനിർണയ നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ കൃത്യമായ രോഗനിർണ്ണയം നടത്തിയതിനു ശേഷം ആയുർവേദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാചീന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത രോഗശാന്തി ചികിത്സാവിധികളിലൂടെയാണ് ആയുർവാലിയിൽ പരിചരണം നൽകിവരുന്നത്

ഞങ്ങളുടെ ക്ലിനിക്കുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ ആയുർവേദ ആശുപത്രി വളരെ വലുതാണ് കൂടാതെ ചികിത്സയ്ക്ക് കൂടുതൽ സാധ്യതകളും വ്യാപ്തിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ആയുർവാലി ഹോസ്പിറ്റലിൽ, ഞങ്ങൾ ആധുനിക ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് നടപടിക്രമങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുകയും രോഗിയുടെ മുൻകാല മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡുകൾ പരിശോധിക്കുകയും അസുഖം കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിന് ആവശ്യമായ ആയുർവേദ ഇടപെടൽ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ചികിത്സാ നടപടിക്രമങ്ങളും ആയുർവേദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരമ്പരാഗത രോഗശാന്തി ചികിത്സകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

രോഗിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സഹാനുഭൂതിയോടെ നോക്കുകയും രോഗിക്ക് അർഹമായ ശ്രദ്ധ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന അനുഭവപരിചയമുള്ള, അർപ്പണബോധമുള്ള, അക്കാദമിക് പരിശീലനം ലഭിച്ച ഡോക്ടർമാർ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. യോഗ്യതയുള്ള മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾ അവരെ ഒരുപോലെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വലിയ രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനുള്ള ഇൻഹൗസ് മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്, കൂടാതെ ആയുർവേദത്തിൽ പഞ്ചകർമ്മ പോലുള്ള വിദഗ്ധ ചികിത്സ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മെഡിക്കൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഉണ്ട്. പ്രധാന ജീവിതശൈലി ക്രമക്കേടുകളും (പൊണ്ണത്തടിയും പ്രമേഹവും), മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് പോലുള്ള പ്രധാന രോഗങ്ങളും ചികിത്സിക്കുവാൻ ഉള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്.

വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന രോഗികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പാശ്ചാത്യ മെഡിക്കൽ സമീപനങ്ങളിലൂടെ സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത രോഗികളാണ്. ചികിത്സ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, രോഗികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ആയുർവേദം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സമീപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് തിരികെ പോകുന്നു. ഔട്ട്പേഷ്യന്റ്സ് മാത്രമല്ല, സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തികളെയും ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രാദേശിക രോഗികൾക്ക് പുറമേ, അടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ആയുർവാലി ക്ലിനിക്കുകൾ ഞങ്ങളെ റഫർ ചെയ്യുന്ന രോഗികളെയും ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു.  

രോഗലക്ഷണങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാതെ ഏറ്റവും സമഗ്രമായ രീതിയിൽ ഓരോ രോഗിയെയും അവരുടെ ഓരോ രോഗത്തെയും ചികിത്സിക്കുന്നതിനാണ് ഊന്നൽ നൽകുന്നത്. “ദോഷങ്ങൾഅടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ഡിസോർഡർ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള പഴക്കമുള്ള രീതി ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നു, പ്രത്യേക രോഗങ്ങളെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻപൾസ് റീഡിംഗ്ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ ആശുപത്രി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പ്രകൃതിക്ക് നടുവിൽ ശാന്തവും പുരാതനശൈലിയിലുമുള്ള സജ്ജീകരണത്തിലാണ്, ഞങ്ങളുടെ രോഗികൾക്ക് രോഗശാന്തിക്കുള്ള മികച്ച അന്തരീക്ഷം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുവാൻ ഉള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആശുപത്രിയിലെ എല്ലാ കിടപ്പുരോഗികൾക്കും ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരുടെ ശ്രദ്ധാപൂർവമായ മേൽനോട്ടത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ പോഷകസമൃദ്ധമായ സസ്യാഹാരം നൽകുന്നു. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ആയുർവേദത്തിലൂടെയുള്ള രോഗശാന്തിയിൽ ഭക്ഷണം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. അതിനാൽ, വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കാൻ ഏറ്റവും പോഷകമൂല്യമുള്ള ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി രോഗികൾക്ക് നൽകുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഒരു ശ്രമവും ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കില്ല.

ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മെഡിക്കൽ ഇടപെടലുകളും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകുന്നു, ചികിത്സയ്ക്കിടെ മാംസം, മത്സ്യം തുടങ്ങിയ ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു. ചികിത്സയ്ക്കിടെ, രോഗിക്ക് ഭക്ഷണം മരുന്നായി കഴിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ഭക്ഷണം മിതമായ അളവിൽ കഴിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ശരീരത്തെ അലട്ടുന്ന അസുഖം മാറാൻ ഭക്ഷണത്തിനു പുറമേ മരുന്നുകളും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ആശുപത്രിയിലെ ഫാർമസിയിൽ ലഭ്യമായ എല്ലാ മരുന്നുകളും പുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മരുന്നിന്റെ ഘടനയിൽ നേർപ്പിക്കാതെ ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്.

ആയുർവാലി ആശുപത്രിയിൽ, ഞങ്ങളുടെ രോഗികൾക്ക് പ്രത്യേക ചികിത്സ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന്  ഞങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. യുർവേദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുക എന്നത് തുടക്കം മുതലേ ഞങ്ങളുടെ തത്വശാസ്ത്രമാണ്. “അഥർവ്വവേദത്തിൽനിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങളും സാങ്കേതികതകളും ഞങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടു. ഫലപ്രദമായ രോഗശാന്തി പ്രതീക്ഷിച്ച് ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കുംആയുർവേദത്തിന്റെ അംബാസഡർമാർആയി ഞങ്ങൾ സ്വയം കരുതുന്നു.

ആയുർവേദത്തിന്റെ അതേ ചൈതന്യം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരെയും സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫിനെയും നയിക്കുന്നുഎല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, ഞങ്ങളുടെ ആശുപത്രിരോഗശാന്തിക്കുള്ള ക്ഷേത്രംആണെന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി സ്വാംശീകരിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ രോഗികൾക്കും മികച്ച വൈദ്യസഹായം നൽകാൻ ഒരു സംഘടന എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും.

Facebook
Twitter

Comments

Popular Now

Related Topics

ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ 7 ആന്റി-ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഭക്ഷണങ്ങൾ

വീക്കം എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്, മിക്കവാറും നീണ്ട വ്യായാമത്തിന് ശേഷമുള്ള സന്ധി വേദനയോ അല്ലെങ്കിൽ തേനീച്ച കുത്തലിന് ശേഷമുള്ള വീക്കമോ ആയിരിക്കും. അതെ,

മഞ്ഞൾ സ്മൂത്തി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം ആയുർവേദത്തിൽ

‘നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് എന്താണോ, അതാണ് നിങ്ങൾ’ – ഈ ആംഗലേയത്തിലുള്ള ‘യു ആർ വാട്ട് യു ഈട്’ എന്ന ചൊല്ല് നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായിരിക്കണം. ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുവാനും ആരോഗ്യവാനായിരിക്കുവാനും

വേനൽച്ചൂട് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണം മാറ്റാൻ ചില വീട്ടുവൈദ്യങ്ങൾ.

വേനൽക്കാലം കുപ്രസിദ്ധമായ ചൂടുള്ളതും ശരീരത്തെ ആകമാനം മന്ദപ്പെടുത്തുന്നതുമായ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ്. അത് മൂലം തളർച്ച, ക്ഷീണം എന്നിവ അനുഭവപ്പെടാം എന്ന് മാത്രമല്ല, തലകറക്കം, ക്ഷീണം, തലവേദന തുടങ്ങിയ

കോവിഡാനന്തര പ്രശ്നങ്ങളും ആയുർവേദ ചികിത്സയും

കോവിഡ്-19 എന്ന മഹാമാരിയുടെ മൂന്നാം തരംഗം കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യരണ്ടു തരംഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മൂന്നാം തരംഗത്തിന് തീവ്രത കുറഞ്ഞതിനാൽ ജനങ്ങൾക്ക് കരുതലും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ കോവിഡ്-19 വ്യക്തികളെ വ്യത്യസ്ത

ആയുർവേദം കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്കെത്തിക്കാൻ ആയുർവാലി ക്ലിനിക്ക്.

ആയുർവേദത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആധികാരികവും യഥാർത്ഥവുമായ രൂപം, താങ്ങാവുന്ന ചിലവിൽ ഞങ്ങളുടെ രോഗികൾക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ശ്രമം. കേരളത്തിലും തമിഴ്‌നാട്ടിലുമായി ഞങ്ങൾ ആയുർവാലി ക്ലിനിക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള കൃത്യമായ

Find out how Ayurvalley can
help you stay healthy

More About Us

Our specialised treatments
address all ailments

View our Treatments

Talk to us to find the harmony
in mind and body

Contact Us